เป็นตะคริวบ่อย! ป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำ

ใครเป็นตะคริวบ่อยยกมือขึ้น! รู้มั้ยครับภาวะขาดน้ำส่งผลให้ความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ และสารหล่อลื่นตามข้อต่อต่างๆ ลดลง ดังนั้นการดื่มน้ำจึงจำเป็น ต่อกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ถ้าไม่อยากเป็นตะคริว หรือเคล็ดขัดยอก ต้องดื่มน้ำให้เพียงพออยู่เสมอครับ