NSF

เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ที่สุด คริสตัลจึงผลิตอย่างใส่ใจ
ทุกขั้นตอนตั้งแต่การกรองน้ำ ด้วยระบบ RO
(Reverse Osmosis System) ฆ่าเชื้อด้วย UV และ Ozone
ไปจนถึงการบรรจุขวดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจนป็น
น้ำดื่มรายแรกของไทยที่ได้การรับรองจาก NSF อเมริกา
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลกให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรอง
ระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม
และได้รับการยอมรับจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
โดยต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอย่างละเอียดถึง 575 ข้อ

ISO 22000 และ FSSC 22000

ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเราจึงได้การรับรอง ISO 22000
และเป็นน้ำดื่มรายแรกของโลกที่ได้รับ FSSC 22000 v.4.1
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการการวางแผน การผลิต และเกณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย
เราจึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนส่งถึงมือคุณ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
จนได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

กว่าคริสตัลจะได้มาซึ่งน้ำดื่มที่ทุกคนมั่นใจในความใสสะอาด ต้องผ่านการพิถีพิถัน
ในทุกขั้นตอนของการผลิตไม่มีเว้น จนได้รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ถึง 5 ปี
การันตีถึงการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอและปลอดภัยต่อทุกคน

วอเตอร์ฟุตพรินต์

ในฐานะน้ำดื่มอันดับหนึ่งของคนไทย เราจึงใส่ใจต่อทรัพยากรน้ำ
ตลอดกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อน้ำ และธรรมชาติมากที่สุด
จนเป็นน้ำดื่มรายแรกที่ได้การรับรอง Water Footprint